Nezobrazuje se vám email správně? Klikněte sem!
 
F A M U
začátek ledna 2015
 
UVNITŘ

Vyšel sborník Společenské vědy a audiovize

Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze vydalo výjimečný interdisciplinární sborník SPOLEČENSKÉ VĚDY A AUDIOVIZE, který sestavili Helena Bendová a Matěj Strnad.

Katedra dokumentární tvorby má nový web

Webové stránky vznikly na základě iniciativy studentů KDT a s podporou vedení FAMU. http://kdt.famu.cz/

Termíny a povinnosti spjaté s koncem ZS 2014/2015

http://www.famu.cz/aktuality/terminy-a-povinnosti-spjate-s-koncem-zs/

19. 1. 2015 začátek zápisu povinně volitelných a volitelných předmětů LS 2014/15

26. 1. - 30. 1. 2015 probíhá přijímací řízení do bakalářského studia 2015/16

9. 2. začne letní semestr.

Kompletní harmonogram školního roku naleznete zde.

3. kolo Vnitřní soutěže (F)AMU - březen 2015

Odevzdání formulářů na katedry (elektronicky) do pátku 20.2. 2015 - odeslání formulářů z kateder na vedení kateder (elektronicky) do úterý 24.2. 2015 - slyšení středa 4.3. až pátek 6.3. 2015 - harmonogram slyšení bude zveřejněn v pondělí 2.3. 2015.

Kontakty na vedení výroby: Mgr. Marek Jindra - vedoucí výroby pro cvičení studentů KDT, KK, KR (1. - 2. r.), KZT +420 234 244 417, marek.jindra@studiofamu.cz ; BcA. Tomáš Šimon - vedoucí výroby pro cvičení studentů CAS, KAT, KR (3. - 5. r.), KSD, KSS +420 234 244 420, tomas.simon@studiofamu.cz

http://www.famu.cz/pro-studenty/vnitrni-grant-famu/

Volby do Akademického senátu AMU

Volby do Akademického senátu AMU se budou konat 3. a 4. března 2015.

http://www.amu.cz/cs/rekt_nov/volby-do-akademickeho-senatu-amu-budou-3.-a-4.-brezna-2015

ÚSPĚCHY

Little Cousteau vítězem na SKENA UP

Animovaný film Little Cousteau Jakuba Kouřila na festivalu SKENA UP získal cenu za nejlepší animaci.

POZVÁNKY

Večer performance v GAMU

Když připustíme, že naše prostředí, ve kterém žijeme, a vůbec všechno je jen projekce, tak mozek neprodukuje vědomí, ale vědomí produkuje zdání

Středa 28. 1. 2014

Performance 19:30–21:30

Afterparty 21:30–0:00

Koncerty, performance, projekce. Pololetní večírek dílny Live cinema z Centra audiovizuálních studií FAMU. Práce za semestr a přizvaní hosté, improvizovaný bar a after-party.

Vystupují – Jirka Jakub, Mikuláš Karpeta, Kilián Kuděla, Adéla Kudlová, Alexandra Čihanská Machová, Ian Mikyska, Robert Palkovič, Petr Zábrodský. Hosté – Kryštof Bartoš, Marcel Bárta, Jan Faix, Pavel Havrda, Ondřej Komárek, Jan Kulka, Tomáš Mika, Mikuláš Mrva, Jaroslav Noga, DJ TBC/A. Kurátor – Martin Blažíček

Večírek dílny Live cinema tvoří série performancí a intervencí v jednotlivých místnostech galerie. Prostředkem je projekce, zvuk, intervence v prostoru a software. Hlavními tématy opakování, čas a promítaný obraz, jako zvláštní forma iluze.

Sérii performancí mezi fyzickým prostorem a prostorem médií vychází z potenciálu elektronického obrazu manipulovat a transformovat čas. Uváděné performance prozkoumávají vnitřní svět médií a jeho oscilace se skutečným prostorem kolem nás. Opakujícím se momentem je snímání a zpětná reprodukce v reálném čase, nebo principy zpětné vazby. Odkazují ke klasickým exploračním dílům raného elektronického umění, ale zároveň jejich mechanismy interpretují jako hru, situační intervenci a happening. Spíše než explorace unikátních vlastností médií směřují k artikulaci konkrétních prožitků a situací, od estetiky novosti k estetice všednosti. Příznačné jsou kombinace technických nástrojů a software s historickými a tradičními formami. Nejvíce expresivní polohu představuje práce Roberta Palkoviče a Pavla Havrdy, která kombinuje archaické postupy zpětné projekce s noisovou estetikou ve formě jakéhosi očistného rituálu, v němž je prostředníkem agresivní světlo a hluk. K subtilnějším polohám směřuje práce Alexandry Čihanské Machové, která má podobu audiovizuální kompozice pro hlas a transformace videa v reálném čase, nebo skupinová práce Greenscreening, jejíž reaktivní prostor je založen na intervenci do zeleného trikového pozadí. Práce Iana Mikysky vychází ze série akcí, které realizoval se skupinou Stratocluster. Zvukové vstupy performerů převádí pomocí zpětné vazby do mnohovrstvé koláže a s pozvolnou gradací tak proměňuje skutečný prostor v reaktivní audiovizuální environment. Adéla Kudlová představí videoprojekci, v níž umisťuje do prostorů digitálních chyb mapových podkladů nové bytosti a digitální avatary. Série performancí bude završena jejím site-specific VJ setem.

Akce se koná za podpory Institutu intermédií (www.iim.cz) Web: http://cas.famu.cz, http://g.amu.cz

Seminář s šéfredaktory recenzovaných časopisů

NAMU a Oddělení pro vědu, výzkum a projekty vás srdečně zvou na seminář o publikování v recenzovaných časopisech, na kterém vystoupí šéfredaktoři časopisů Iluminace, Opus musicum a Divadelní revue. Seminář se uskuteční 20. 1. ve 13h v zasedací místnosti rektorátu a je určen pro všechny začínající autory, zejména ale pro žadatele o grant SGS AMU 2015. Po semináři bude možné konzultovat vaše projektové záměry na OVVP.
NABÍDKY

Stipendia - film na téma Lidské právo na potravu

Možnost stipendia pro studenty při tvorbě krátkého filmu na téma Lidské právo na potravu. Soutěž je zaměřena především na studenty animace, režie, kamery a scénáristiky, ale téma může být zpracováno i v širších kategoriích. Soutěž je vyhlášena a stipendium poskytnuto ve spolupráci s organizací Heinrich Boll Stiftung v rámci projektu Evropské komise o zviditelňování tématu práva na potravu v prostředí vysokých škol.

UZÁVĚRKY
Nadace pro současné umění Praha - granty na rok 2015

Nadace pro současné umění Praha vypisuje na rok 2015 tyto granty: 1. Grant na podporu prezentačního projektu pro jednotlivce nebo instituci, 2.Grant na podporu realizace uměleckého díla ve veřejném prostoru, 3.Grant na podporu umělecké aktivity v oblasti sociální minority. Termín uzávěrky je 31. 1. 2015. Žádost o grant musí být doručena do sídla NSU Praha na adrese: Dukelských hrdinů 500/25a, Praha 7, a to do 17 hodin v den vyhlášené uzávěrky nebo poštou s podacím razítkem vyhlášené uzávěrky tj. 31. 1. 2015 a to formou, která je schopna poskytnout veškerý požadovaný materiál včetně obrazového materiálu v dostatečné kvalitě. Žádost se podává v jednom exempláři. Žádost musí být podána na formuláři vydaném nadací a musí obsahovat všechny přílohy uvedené na formuláři. Žádosti doručené v předepsané lhůtě budou individuálně posouzeny všemi členy komise a jejich hodnocení bude vyjádřeno udělením počtu bodů od 0 do 10. Výsledek hodnocení a rozhodnutí o udělení grantu bude oznámeno do jednoho měsíce po uzávěrce. Oznámení o udělení grantu bude zasláno žadateli dopisem. Seznam udělených grantů bude poskytnut tisku.

Více informací zde

International short-film competition open call

The "Association Cinéma Dauphine" and the "Bureau des Arts Dauphine" are organizing an international short-film competition open to all - aged less than 30 years old -, as part of the Dau'film 2015.

The short-film must be sent on a digital support (DVD+R, DVD-R), or through a protected Vimeo link to festival.daufilm@gmail.com, along with the registration form and an ID photocopy no later than 25 January 2015 (postmark as proof) to the following address :

Association Cinéma Dauphine Université Paris Dauphine Place du maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS Cedex 16 France

A pre-selection will be made and all the short-films in contest will be broadcasted between the 2nd and 5th of February (the date is subject to confirmation).

The first prize will be awarded by a Jury composed of film professionals and the second prize by the audience. 1st prize : 500 euros 2nd prize : 300 euros

The members of the jury are Arnaud des Pallières, Pio Marmaï, Felix de Givry, Jean-Albert Lièvre.

F A M U FB
Aktuality pište na: lenka.eidlpesova@famu.cz

Pokud už nechcete dostávat žádné další zprávy, je nám to líto, ale můžete to zařídit kliknutím na tento text.